• Tel: +31 6 204 358 23 - welcome@shureluck.nl - Shureluck
  • Tel:  +31 6 204 358 23 - Stichting Shureluck 
VRAAG NU SCHADECOMPENSANTIE AAN VOOR UW WOEKERPOLIS
  • Procedure via Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening);
  • Kosteloos, individueel, traject (Kifid accepteert geen collectieve zaken);
  • Verwachte doorlooptijd 6-8 maanden (in plaats van jaren onzeker procederen via rechtbanken).
Compensatie is gegarandeerd als uw beleggingsverzekering is geraakt door de negatieve gevolgen van het zogeheten ‘hefboom en inteereffect’. Ook kunnen er tekortkomingen zijn bij de verzekeraar. Laat uw polis door ons checken: beantwoord 4 vragen en meldt u aan!
Ook verzekeraars maken fouten. Hierdoor ontving ik niet het rendement op mijn (woeker)polis waar ik recht op had. Gelukkig wist ik met mijn kennis als jurist financieel recht hoe ik dit bedrag terug kon krijgen... Doe de online woekerpolis check en ontdek of u ook in aanmerking komt.
Is uw woekerpolis al geëindigd zonder enige resterende waarde?
Ja
Nee
Beantwoord deze korte 30-seconden online woekerpolis check en ontdek of u kans maakt op een schadevergoeding.
VRAAG NU SCHADECOMPENSATIE AAN VOOR UW WOEKERPOLIS
  • Procedure via Kifid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening);
  • Kosteloos, individueel, traject (Kifid accepteert geen collectieve zaken);
  • Verwachte doorlooptijd 6-8 maanden (in plaats van jaren onzeker procederen via rechtbanken).
Compensatie is gegarandeerd als uw beleggingsverzekering is geraakt door de negatieve gevolgen van het zogeheten ‘hefboom en inteereffect’. Ook kunnen er tekortkomingen zijn bij de verzekeraar. Laat uw polis door ons checken: beantwoord 4 vragen en meldt u aan!
Is uw woekerpolis al geëindigd zonder enige resterende waarde?
Ja
Nee
Beantwoord deze korte 30-seconden online woekerpolis check en ontdek of u kans maakt op een schadevergoeding.
Ook verzekeraars maken fouten. Hierdoor ontving ik niet het rendement op mijn (woeker)polis waar ik recht op had. Gelukkig wist ik met mijn kennis als jurist financieel recht hoe ik dit bedrag terug kon krijgen... Doe de online woekerpolis check en ontdek of u ook in aanmerking komt.
Meer informatie
 doe de Woekerpolis check Woekerpolis houders hebben recht op schadecompensatie volgens nieuwe uitspraak kifid
Launch
Your Product
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.
we will not spam or rent your information
has been featured in:
eindelijk compensatie vOOR WOEKERPOLISsen
Ik ben Frank Jansen, jurist financieel recht en eigenaar van Shureluck, een bureau gespecialiseerd in het oplossen van financiële en zakelijke geschillen.
  
Beleggingsverzekeringen of woekerpolissen zijn een berucht product in Nederland. Net zoals vele andere mensen voel ik mij belazerd door verzekeraars, die woekerpolissen hebben gecreëerd, en tussenpersonen die ze en masse aan het publiek hebben verkocht.
Frank Jansen.
Al 7+ jaar jurist financieel recht. Diepgaande kennis van de financiële sector (banken, verzekeraars, tussenpersonen) en een goed gevoel voor rechtvaardigheid. Directeur van Shureluck B.V.
"Ontvang binnen 6-8 maanden een schadevergoeding!"
Wat is een woekerpolis? 
Een woekerpolis is eigenlijk een beleggingsverzekering. Deze werden vanaf 1993 verkocht met beloftes over "prachtige rendementen" maar bleken uiteindelijk onverwacht veel kosten mee te brengen en weinig resultaat. Hierdoor verdienden de verzekeraars en tussenpersonen veel geld terwijl jij en ik, de verzekeringnemers, met de gebakken peren bleven zitten.
De kansen op schadecompensatie zijn het grootst voor woekerpolissen:
  • Afgesloten na 1 januari 1994.
  • Waarin de premie voor voortijdig overlijden wordt betaald uit het beleggingsdepot (zogeheten Universal Life polissen)
  • Waarin de premie belegd wordt op basis van een hoog historisch rendement (10% of hoger)
LET OP: hebt u van uw verzekeraar tussen 2013 en 2016 een briefje gekregen waarin wordt medegedeeld dat de eindwaarde van de verzekering €0 gaat worden? Dan wordt uw schadevergoeding echt substantieel. Wij rekenen voor u uit hoe hoog de vergoeding moet worden. 
"..een particuliere klant met een rekning-courantkrediet van voor 2009 betaalde €34.000 teveel en kreeg dit bedrag terug! Voor ondernemers kan dit bedrag zo maar hoger zijn.."
kifid: Geen Rechtelijke procedure nodig
Als een verzekeraar zich niet aan zijn afspraken houdt, onverwachte kosten in rekening brengt of fouten maakt moet u dit meestal via de rechter oplossen. 

Gelukkig is er Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Deze geschillen commissie, die kosteloos klachten afhandelt van woekerpolishouders, heeft begin 2019 een aantal uitspraken gedaan die nieuwe mogelijkheden scheppen voor schadecompensaties. 

Alle uitspraken van Kifid zijn bindend voor de verzekeraars. Hier kunt u zich op beroepen zonder een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar te hoeven starten. Dus in plaats van jarenlang met onzekerheid procederen heb u via een Kifid klachtprocedure binnen 6-8 maanden zekerheid over de hoogte van uw schadecompensatie (mits uw polis de juiste kenmerken heeft).
Hoe werkt het?
1. Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op.
2. Als uit dit telefoongesprek blijkt dat het zinvol is om verder te gaan krijgt u van ons een overeenkomst toegezonden en machtiging/volmacht. Ook kiest u of u verder wilt via de NO CURE - NO PAY optie of de NO CURE - LITTLE PAY PLUS optie. 
3. U vult deze twee documenten in en retourneert ze samen met de polis. Relevante communicatie (jaaroverzichten, coulance vergoedingen, hersteladvies aanbod etc.) die u eerder van de verzekeraar heeft ontvangen mag u ook opsturen.
4. Wij starten de klachtprocedure bij de verzekeraar [voor zover u dat zelf nog niet heeft gedaan] en daarbij bij Kifid. De duur van de volledige klachtprocedure schatten wij in op ongeveer 8 maanden.
Optie 1: NO CURE – LITTLE PAY PLUS 
Meest voordelig, meest gekozen
U ontvangt 82,5% (€825 per €1.000) van de gerealiseerde schadevergoeding. Shureluck het restant.

U betaalt eenmalig €150 vooraf als bijdrage aan onze bedrijfskosten, waaronder dossierkosten. (inclusief 21% Btw)

U begrijpt dat wij de uiteindelijke uitkomst niet kunnen garanderen.
Optie 2: NO CURE - NO PAY
U ontvangt 75% (€750 per €1.000) van de gerealiseerde schadevergoeding. Shureluck het restant.

Voor uw aanmelding berekenen wij eenmalig €19,50 aan dossierkosten (inclusief 21% Btw)

U begrijpt dat wij de uiteindelijke uitkomst niet kunnen garanderen.
Shureluck | Copyright ©2019 | All Rights Reserved
Disclaimer: “Hoewel de uitspraken (van de Commissie van Beroep) van Kifid volstrekt helder en duidelijk zijn kunnen wij niet garanderen dat u daadwerkelijk compensatie gaat krijgen. Ook de hoogte van de compensatie kunnen wij niet garanderen. U moet verwachten dat de verzekeraar met u een schikking zal willen treffen die een ander resultaat oplevert dan wij voor u berekend hebben. U kunt geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen. Het voeren van een gerechtelijke procedure maakt geen onderdeel uit van de Woekerpolis Check”